ข่าวประชาสัมพันธ์

พีทีทีอีพี เมียนมาร์ แอสเส็ท ได้รับ ISO 22301 มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับสากล

28 ก.ย. 2561

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับมอบใบรับรองการตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301: Business Continuity Management System จากนายบุคลากร ใจดี (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI)  ซึ่งเป็นการรับรองว่า พีทีทีอีพี เมียนมาร์ แอสเส็ท (PTTEP Myanmar Asset) มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในระดับสากล มีการจัดทำแผนป้องกัน และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการภาวะวิกฤต เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมถึงชุมชนได้เป็นอย่างดี การมอบใบรับรองดังกล่าวจัดขึ้นที่อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน 
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587
กอบัว ดำรงค์มงคลกุล โทร. 02- 537 7142
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com
Website: http://www.pttep.com
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.