ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน

26 ก.ย. 2560

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ที่ 3 จากซ้าย แถวหน้า) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อร่วมแสดงพลังต่อต้านการโกงและแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นนโยบายที่ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์  โทร. 02 537 4587              
วิภาวี ปัญญาดี  โทร. 02 537 4000 ต่อ 4037          
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.