ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. ลงนามความร่วมมือศึกษาด้านเทคนิคสำรวจกับปิโตรนาส

4 ม.ค. 2562

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ลงนามความร่วมมือ (MoU) กับบริษัท ปิโตรนาส (อีแอนด์พี) โอเวอร์ซีส์ เวนเจอร์ส หรือ พีอีพีโอวี เพื่อร่วมมือกันศึกษาด้านเทคนิคการสำรวจปิโตรเลียม การลงนามดังกล่าวมีนายพงศธร ทวีสิน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ นายกนก อินทรวิจิตร (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ ปตท.สผ. ดาโต๊ะ โมห์ อานัวร์ ทาอิบ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต้นน้ำ บริษัท ปิโตรเลียม เนชั่นแนล เบอร์ฮาด (ปิโตรนาส) นางเอ็มมีเลียน่า ไรซ์ ออกซ์เลย์ (ที่ 2 จากขวา) Vice President, Exploration ปิโตรนาส และนายอาบัง อะราบิ อาบัง นารุดิน (ขวา) Head of Business Development, Upstream ปิโตรนาส เข้าร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้นที่ปิโตรนาส ทวิน ทาวเวอร์ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587
นลิน วิบูลย์ชาติ โทร. 02 537 4834     
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com
Website: http://www.pttep.com
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

 

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.