ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงการณ์ฉบับที่ 3/2562 แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติของ ปตท.สผ. ในอ่าวไทย ปลอดภัย จากสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก”

4 ม.ค. 2562

กรุงเทพฯ 4 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. – บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่าพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ในบริเวณอ่าวไทย ได้เคลื่อนตัวผ่านแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติของ ปตท.สผ. ในอ่าวไทยไปแล้วเมื่อเช้าวันนี้ โดยพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนปลอดภัย

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ส่งพนักงานชุดแรกเข้าสำรวจพื้นที่แท่นผลิตก๊าซฯ บงกช เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการผลิตแล้ว ก่อนที่จะส่งพนักงานและผู้รับเหมาที่เหลือทั้งหมดกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่แท่นผลิตก๊าซฯ ต่อไป ในขณะเดียวกันได้เริ่มเคลื่อนย้ายแท่นเจาะและเรือสนับสนุนต่าง ๆ กลับเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการ โดยคาดว่าจะสามารถกลับมาเริ่มผลิตก๊าซฯ จากแหล่งบงกชได้ในวันที่ 6 มกราคม 2562 ในส่วนของแท่นผลิตก๊าซฯ อาทิตย์ ยังคงดำเนินการผลิตก๊าซฯ ได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ

สำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว ปตท.สผ. ได้จัดเตรียมถุงยังชีพจำนวน 1,500 ชุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยจะประสานงานผ่านกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กองทัพเรือ และหน่วยงานราชการในพื้นที่

ปตท.สผ. ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ ซึ่งส่งผลให้การรับมือสถานการณ์ครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน 
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร.  02 537 4587 
นลิน วิบูลย์ชาติ โทร. 02 537 4834
กอบัว ดำรงค์มงคลกุล โทร. 02 537 7142  
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com
Website: http://www.pttep.com      The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.