ข่าวประชาสัมพันธ์

รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการจำลองโครงการเพาะฟักลูกปู ของ ปตท.สผ.

11 เม.ย. 2561

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ขวาสุด) เยี่ยมชมนิทรรศการการเพาะฟักลูกปู ซึ่งเป็นการจำลององค์ความรู้ในการเพาะฟักลูกปูจาก “ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา” ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนาย ประพนธ์ จารุไสลพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ให้การต้อนรับ ศูนย์ฯดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. กลุ่มออมทรัพย์ประมงพื้นบ้าน ป.ทรัพย์อนันต์ สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา (NICA) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นแหล่งเพาะฟักพันธุ์และอนุบาลลูกปูก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวประมงในระยะยาว โดยมีการปล่อยลูกปูไปแล้วกว่า 500 ล้านตัว นิทรรศการการเพาะฟักลูกปูครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561” ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ที่สี่จากขวา) นายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (ที่สามจากซ้าย) นายชำนาญ มานิล ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587   
กอบัว ดำรงค์มงคลกุล โทร. 02 537 7142
E-mail:  PTTEPCorpCom@pttep.com
Website:  http://www.pttep.com

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.