ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงาน ป.ป.ช.

2 เม.ย. 2562

นายพงศธร ทวีสิน (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ (ขวา) ประธานกรรมการ สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2

โดยในปีนี้ ปตท.สผ. เป็น 1 ใน 6 องค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่ง ป.ป.ช. มอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบตามหลักนิติธรรม  รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์  โทร. 02 537 4587
ธัญนันต์ ธนสินธีรชาติ โทร. 02 537 4000 #1614     
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com
Website:
http://www.pttep.com
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.