ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. รับรางวัลจากรัฐบาลกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียในโครงการคลินิกเพื่อผู้ป่วยยากไร้

21 พ.ย. 2562

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัล PADMAMITR+ Awards 2019 ประเภทโครงการความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน (Partnership for Sustainability) จากรัฐบาลกรุงจาการ์ตา ในการดำเนินโครงการคลินิกเพื่อผู้ป่วยยากไร้ (PTTEP-LKC Free Health Service Project) ในแขวงโรโรตัน โดยได้ร่วมมือกับ Dompet Dhuafa (DD) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขมูลฐานโดยไม่แสวงหากำไรของอินโดนีเซีย เพื่อตรวจรักษาโรคเบื้องต้นควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับผู้ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์  โทร. 02 537 4587
ธีรานุช วรรณสาย       โทร. 02 537 4000 #1626   
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com
Website: http://www.pttep.com           
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc