ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. จัดงาน KM Week 2018 แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เสริมขีดความสามารถขององค์กร

14 ก.ย. 2561

14 กันยายน 2561 - ปตท.สผ. จัดงาน PTTEP Knowledge Management Week 2018 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ ภายใต้แนวคิด “Transforming Energy Future Through Knowledge, Technology and Innovation” โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง “Gas Plan for Thailand” หรือ “แผนจัดหาก๊าซสำหรับประเทศไทย” 

การจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานให้ ปตท.สผ. รวมทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของพนักงาน หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ ๆ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านการจัดการองค์ความรู้และการเติบโตอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. สำหรับในปีนี้มีพนักงาน ปตท.สผ. และผู้ที่ให้ความสนใจ ส่งผลงานนำเสนอด้านวิชาการ จำนวน 178 เรื่อง และด้านนวัตกรรม จำนวน 72 เรื่อง ซึ่ง ปตท.สผ. จะผลักดันผลงานทั้งหมดให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กล่าวว่า “เป้าหมายในการจัด PTTEP KM Week ครั้งนี้ คือการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ในการคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการทำงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของ ปตท.สผ. รวมทั้งเป็นเวทีที่ให้พนักงาน ภาครัฐและสถาบันการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้จากการทำงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เราเชื่อว่า “องค์ความรู้” คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ในด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการ ยังได้นำเสนอเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการช่วยเหลือทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวง ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานที่ว่า องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เรามี ไม่ได้ใช้เพื่อค้นหาพลังงานเท่านั้น แต่ยังพร้อมช่วยเหลือชุมชนและสังคม ตามเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคมของเรา”

PTTEP KM Week 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ 

การนำเสนอบทความทางวิชาการ ครั้งที่ 22 (22nd Technical Forum) การมอบรางวัลนวัตกรรม และการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญในช่วง Expert Talk โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. อัครวิทย์ กาณจนโอภาษ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ มากล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “Future Technology Trend: Shaping Up the Business” และนายธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส, Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มากล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “The New Normal”

สำหรับเทคโนโลยีที่ ปตท.สผ. ริเริ่มคิดค้นและพัฒนาร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน   ต่าง ๆ ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เช่น การสำรวจคลื่นไหวสะเทือนในระหว่างการเจาะหลุม (Seismic-While-Drilling)  ยานยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติ (Autonomous Underwater Vehicle หรือ AUV) และ “MPIO” อากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587
กชกร พูนคำ โทร. 02 537 4000 Ext. 2552
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com
Website:
http://www.pttep.com
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.