ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ทุนการศึกษา ปตท.สผ. จังหวัดชุมพร ประจำปี 2560

4 ส.ค. 2560

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา จำนวน 93 ทุน ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก 12 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสวีและอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.