ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ชมรม “Hand-in-Hand Social Contribution” ปตท.สผ. จัดกิจกรรมบริจาค ประเทศเมียนมา

19 ส.ค. 2560

ชมรม "Hand-in-Hand Social Contribution" ปตท.สผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว จากโครงการเมียนมาร์ จัดกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ต่างๆ ปรับปรุงอาคารเรียน และมอบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ Thein Ngu Township ประเทศเมียนมา จำนวน 8,062,800 จั๊ต

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.