ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะประมง

5 ต.ค. 2560

ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน คิดเป็นมูลค่า 400,000 บาท ให้แก่บุตรชาวประมงเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่ ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษานี้ เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาให้กับบุตรชาวประมงได้ศึกษาต่อในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความรู้ด้านที่สามารถนำกลับไปพัฒนาการประมงในท้องถิ่นได้