ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ปตท.สผ. ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “PTTEP SAVE LIFE” จังหวัดสงขลา

15 ส.ค. 2560

ปตท.สผ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "PTTEP SAVE LIFE" ณ โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมครั้งนี้ คณะผู้บริหาร พนักงาน ปตท.สผ. และผู้รับเหมา ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 24,800 ซีซี ให้แก่โรงพยาบาลสงขลา

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.