ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

5 ต.ค.
2560
ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะประมง
22 ก.ย.
2560
ทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2560
8 ก.ย.
2560
ปตท.สผ. จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ จังหวัดชุมพร
7 ก.ย.
2560
ปตท.สผ. ดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดสงขลา
30 ส.ค.
2560
ปตท.สผ. สนับสนุนถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือ
28 ส.ค.
2560
ทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการพีทีทีอีพี 1
25 ส.ค.
2560
โครงการสินภูฮ่อมสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น
19 ส.ค.
2560
ชมรม “Hand-in-Hand Social Contribution” ปตท.สผ. จัดกิจกรรมบริจาค ประเทศเมียนมา
15 ส.ค.
2560
ปตท.สผ. ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “PTTEP SAVE LIFE” จังหวัดสงขลา
9 ส.ค.
2560
ปตท.สผ. จัดฝึกอบรมเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม
8 ส.ค.
2560
ทุนการศึกษา ปตท.สผ. ประจำปี 2560
4 ส.ค.
2560
ทุนการศึกษา ปตท.สผ. จังหวัดชุมพร ประจำปี 2560