Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562

29 ตุลาคม 2561


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-9409/2018

29 ตุลาคม 2561                      

เรื่อง      กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งกำหนดวันหยุดตามประเพณีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2562 ดังนี้

1.       วันอังคารที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2.       วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
3.       วันจันทร์ที่ 8 เมษายน วันหยุดชดเชยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันเสาร์ที่ 6 เมษายน
4.       วันจันทร์ที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์
5.       วันอังคารที่ 16 เมษายน วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ วันเสาร์ที่ 13 เมษายน
6.       วันพุธที่ 17 เมษายน* วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน
7.       วันพุธที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
8.       วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม
9.       วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
10.     วันพุธที่ 17 กรกฎาคม* วันเข้าพรรษา
11.     วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม
12.     วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
13.     วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม
14.     วันพุธที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
15.     วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
16.     วันอังคารที่ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
17.     วันอังคารที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

พงศธร ทวีสิน

(นายพงศธร ทวีสิน)     

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ: * วันหยุดของ ปตท.สผ. ที่ไม่ตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์   โทร.0-2537-7171, 0-2537-5843