การพัฒนาอย่างยั่งยืน


พิมพ์
ส่งต่อทางอีเมล์
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร
แบบฟอร์ม (56-1) แสดงข้อมูลประจำปี 2548 (DirectorsOfPTTEP) Download [ 0.10 mb. ]
Quarter 4 2011 Download [ 0.72 mb. ]
Financial Statements Quarter 4 2011(Reviewed) Download [ 4.02 mb. ]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 Download [ 0.49 mb. ]
MDandA คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556(Reviewed) Download [ 0.36 mb. ]
MDandA คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556(Unreviewed) Download [ 0.49 mb. ]
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มรดกโลก ทางธรรมชาติ - โครงการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์นกเงือก

ปตท.สผ. สนับสนุนการศึกษาวิจัยนกเงือกในโครงการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์นกเงือกในพื้นที่มรดกโลก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  สนับสนุนงานวิจัยของศาสตราจารย์ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ นักวิจัยที่ทุ่มเทการทำงานวิจัยนกเงือกสายพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 30 ปี จนได้รับการขนานนามว่า “มารดาแห่งนกเงือก” ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่ออนุรักษ์นกเงือกให้คงอยู่คู่ผืนป่าไทย

ปตท.สผ. สนับสนุนการศึกษาวิจัยชีววิทยา และนิเวศวิทยาของนกเงือกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 โดย ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ GPS Satellite Telemetry มาใช้ในการตรวจหาตำแหน่งนกเงือกด้วยดาวเทียม ช่วยลดข้อจำกัดในการติดตามนกเงือกซึ่งใช้พื้นที่กว้างใหญ่ ทำให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนแม่นยำมากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการปรับปรุงและซ่อมแซมโพรงรังนกเงือก เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายพันธุ์ ทำให้อัตราการทำรังเพิ่มขึ้นและมีลูกนกเกิดใหม่เกือบ 100 ตัวต่อปี และจากผลการศึกษาวิจัย ทำให้ได้ข้อมูลอัตราการขยายพันธุ์ สถานภาพ ประชากร ถิ่นอาศัย และปัจจัยคุกคามที่มีต่อนกเงือก ทราบปัญหา ข้อมูลของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของนกเงือกและผืนป่า อันเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในงานป้องกันและปรามปรามในพื้นที่ด้วย

กลับ ด้านบน