ผู้บริหารระดับสูง

นาง ศุภมิตรา ด่านพานิช

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานศึกษาและวิเคราะห์ทางเทคนิค
อายุ : 54
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ค. 2562

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

  • กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562: รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานศึกษาและวิเคราะห์ทางเทคนิค
  • กรกฎาคม 2559 – มิถุนายน 2562: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียมโครงการเมียนมา  ปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง Myanmar Petroleum Development Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
  • กรกฎาคม 2558 - มิถุนายน 2559: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธรณีวิทยา
  • มิถุนายน 2554 - มิถุนายน 2558: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียม โครงการอาทิตย์                              

การฝึกอบรม

  • 2561 EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD
  • 2556 Petroleum Policy and Resources Management โดย PETRAD