ผู้บริหารระดับสูง

นาย สหวิชช์ วรทรัพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและปฏิบัติการหลุมเจาะ
อายุ : 58
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

  • B.Sc. (Engineering), Northern Oklahoma State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • พฤศจิกายน 2561 - ธันวาคม 2561: รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและปฏิบัติการหลุมเจาะ
  • กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2561: ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานวิศวกรรมและปฏิบัติการหลุมเจาะ
  • มกราคม 2560 - มกราคม 2561: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  • มกราคม - ธันวาคม 2559: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการนอกชายฝั่ง - ประเทศไทย
  • กรกฎาคม 2555 - ธันวาคม 2558: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ โครงการเมียนมาร์