ผู้บริหารระดับสูง

นายนพดล ชินบุตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง – ประเทศไทย
อายุ : 54
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 16 เม.ย. 2561

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2561: รักษาการในตำแหน่งผู้ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการผลิตบนฝั่งประเทศไทย
 • 1 มกราคม 2561 – 15 เมษายน 2561: รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง – ประเทศไทย
 • 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2560: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธรณีฟิสิกส์
 • 1 มิถุนายน 2557 – 31 ธันวาคม 2557: ผู้จัดการอาวุโส สังกัด สายงานโครงการต่างประเทศและปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager, Hassi Bir Rekaiz, ประเทศแอลจีเรีย
 • 1 สิงหาคม 2555 – 31 พฤษภาคม 2557: ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานโครงการต่างประเทศและ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง ผู้จัดการสำรวจศักยภาพปิโตรเลียม Hassi Bir Rekaiz ประเทศแอลจีเรีย
 • 1 ตุลาคม 2553 – 31 กรกฎาคม 2555: นักธรณีฟิสิกส์อาวุโส Hassi Bir Rekaiz ประเทศแอลจีเรีย
 • 1 มีนาคม 2551 – 30 กันยายน 2553: ผู้จัดการสำรวจศักยภาพปิโตรเลียม โครงการบี6/27
 • 16 มิถุนายน 2548 – 29 กุมภาพันธ์ 2551: ผู้จัดการธรณีฟิสิกส์ โครงการอาทิตย์
 • 21 มีนาคม 2545 – 15 มิถุนายน 2548: นักธรณีฟิสิกส์อาวุโส Hoan Vu JOC ประเทศเวียดนาม
 • 1 สิงหาคม 2541 – 20 มีนาคม 2545: นักธรณีฟิสิกส์อาวุโส โครงการอาทิตย์
 • 10 มกราคม 2533 – 31 กรกฎาคม 2541: นักธรณีฟิสิกส์ สังกัดฝ่ายสำรวจปิโตรเลียมและโครงการ – โดยปฏิบัติงานสมทบกับบริษัท ยูโนแคลพม่า ประเทศเมียนมา ในปี 2534-2535 และดูแลโครงการร่วมทุนเมียนมา (โครงการยาดานา-เยตากุน) ประจำสำนักงาน บริษัท PTTEP International Limited (Yangon Branch) ประเทศเมียนมา ในปี 2538-2541

การฝึกอบรม

 • 2561: EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD