ผู้บริหารระดับสูง

นายสุขสันต์ องค์วิเศษ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาและปฏิบัติการหลุมเจาะ
อายุ : 54
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 มิ.ย. 2562

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเคมี) University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย 

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • 1 มกราคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 : รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาและปฏิบัติการหลุมเจาะ
 • 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561 : รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
 • 1 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
 • 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง และรักษาการ ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาเอ็ม 3
 • 1 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
 • 1 กรกฎาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560: รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
 • 1 มกราคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559: ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาแอลจีเรีย ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager โครงการ Hassi Bir Rekaiz ประเทศแอลจีเรีย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2553 - 31 ธันวาคม 2557: ผู้จัดการอาวุโส ปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง Myanmar Construction Project ประเทศเมียนมา

การฝึกอบรม

 • Leadership Development Program II (LDP II)
 • Safety Officer Training for Management โดย NPC Safety and Environment Service Co.,Ltd.
 • EP-LEAD III Program by High Impact Presentation โดย The Coach
 • BOSIET With EBS โดย SEQU Training Offshore  (Malaysia)
 • HSEMS Manual Training (Malaysia)
 • Managing People
 • Planning and Managing Projects
 • Advanced Project Management For Engineer
 • CPOC Strategic Business Planning Workshop
 • Executive Loss Control Management by Det Norske Veritas

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00070

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี