ผู้บริหารระดับสูง

นายสมชาย เกษมล้นนภา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยงานธุรกิจใหม่
อายุ : 55
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2561

การศึกษา

  • Bachelor of Engineering (Electrical Engineering), University of Washington, USA
  • Master of Engineering (Electrical Engineering), University of Washington, USA