ผู้บริหารระดับสูง

นางณัฏ โล่ห์สุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจการองค์กรทั่วไปและพิธีการ
อายุ : 57
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2561

การศึกษา

  • นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 1 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2561: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์
  • เมษายน 2547 – พฤษภาคม 2556: General Manager, ฝ่ายสื่อสารองค์กร, บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด, North ASEAN
  • 2539 – มีนาคม 2547: Head of Corporate Communications Division, บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
  • 2535-2539: Group Director of Public Relations, Marriott Royal Garden Resort Group, กรุงเทพมหานคร, พัทยา และหัวหิน

การฝึกอบรม

  • 2561: Director Certification Program Update โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย