ผู้บริหารระดับสูง

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
อายุ : 55
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2560

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (การสำรวจธรณีฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 กันยายน 2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยงานธุรกิจใหม่ และปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Champion, Spend Smart
 • 16 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 : รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
 • 1 กันยายน 2559 -  15 ตุลาคม 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ
 • 15 กรกฎาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ
 • 1 มกราคม 2558 - 14 กรกฎาคม 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการออสเตรเลีย ปฏิบัติงานในตำแหน่ง General Manager บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จำกัด
 • กรกฎาคม 2556 - พฤศจิกายน 2557 : Deputy CEO, ปตท.สผ. ออสตราเลเซีย
 • พฤศจิกายน 2552 – มิถุนายน 2556 : General Manager, ปตท.สผ. โอมาน
 • มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2552 : General Manager, ปตท.สผ. อิหร่าน
 • กันยายน 2546 -พฤษภาคม2552 : Assistant Manager,พัฒนาธุรกิจ

การฝึกอบรม

 • Mini MBA, Australian Institution of Business
 • The Art of Leadership, London School of Management
 • High Performance Leadership, IMD