ผู้บริหารระดับสูง

นายสรสรร มิลินทสูต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
อายุ : 60
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2561

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยดัลลัส, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารการปฏิบัติการ), มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1 พฤศจิกายน 2557 – 30 กันยายน 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร ซัพพลายเชน
 • 1 กุมภาพันธ์ 2557 – 31 ตุลาคม 2557 : รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร ซัพพลายเชน
 • 1 พฤษภาคม 2556 – 31 มกราคม 2557 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนปฏิบัติการ
 • 1 พฤศจิกายน 2554 – 30 เมษายน 2556 : ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม
 • 1 สิงหาคม 2554 – 30 ตุลาคม 2554 : ผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารซัพพลายเชน
 • 15 มกราคม 2553 – 31 กรกฎาคม 2554 : ผู้จัดการ บริการธุรกิจ, บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จำกัด (พีทีทีอีพี เอเอ)
 • 16 พฤศจิกายน 2552 – 14 มกราคม 2553 : ผู้จัดการอาวุโส สายงานกลยุทธ์และศักยภาพ
 • 4 กรกฎาคม 2549 – 15 พฤศจิกายน 2552 : ผู้จัดการฝ่ายบริการองค์กร บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
 • 15 ธันวาคม 2546 – 3 กรกฎาคม 2549 : ผู้จัดการอาวุโส งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 16 มกราคม 2546 – 15 ธันวาคม 2546 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
 • 1 พฤศจิกายน 2542 – 15 มกราคม 2546 : ผู้จัดการ ฝ่ายจัดหาและสัญญา
 • 1 พฤศจิกายน 2540 – 31 ตุลาคม 2542 : ผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อและส่งกำลังบำรุง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี