ผู้บริหารระดับสูง

นางสาว คณิตา ศาศวัตายุ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการพัฒนา
อายุ : 49
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2562

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • มกราคม 2561 – ปัจจุบัน: รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการพัฒนา

การศึกษา

 • Master of Sciences (Engineering Management), University of Missouri-Rolla, Rolla, สหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • ตุลาคาม 2561 – พฤษภาคม 2562: รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาเอ็ม 3
 • ตุลาคม 2554 - กันยายน 2557: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนโครงการการผลิต โครงการเมียนมาร์ กลุ่มโครงการต่างประเทศ
 • ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการพัฒนา
 • กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2561: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1
 • มกราคม 2559 – มิถุนายน 2560: ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 1 และ รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1
 • ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2558: ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 1

การฝึกอบรม

 • 2562 Leadership Development Program II (LDP II) โดย สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท.
 • 2557 EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD
 • 2555 Senior Executive Program โดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์