ผู้บริหารระดับสูง

นาย ดิษฐพล สุทธิโอสถ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคงอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
อายุ : 50
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • กรกฎาคม 2561 - ธันวาคม 2561: รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  • พฤษภาคม 2559 - มิถุนายน 2561: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1
  • กรกฎาคม 2558 - เมษายน 2559: ผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานการเงินและการบัญชี และปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Manager โครงการ Save to be Safe
  • กรกฎาคม 2555 - มิถุนายน 2558: ผู้จัดการอาวุโส สังกัดโครงการระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานในตำแหน่ง Senior Manager, Development Division บริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
  • พฤศจิกายน 2553 - มิถุนายน 2555: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ โครงการบงกช
  • พฤศจิกายน 2552 – ตุลาคม 2553: ผู้จัดการแท่นผลิต โครงการบงกช

การฝึกอบรม

  • 2014: EP LEAD III Leadership Development Program by IMD
  • 2011: Senior Executive Program by Sasin School of Management