รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2552

9 ก.ค. 2552


ปตท.สผ. รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2552”(Best Public Companies of The Year 2009) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกรณ์ จาติกวณิช ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2009 ซึ่งจัดโดยนิตยสารการเงินการธนาคาร โดยมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และมีประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการในภาพรวม