รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รางวัล “บริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย”

3 ธ.ค. 2551


ปตท.สผ. ได้รับรางวัล “บริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย” หรือ Thailand's Most Innovative Company 2008 ซึ่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทำการสำรวจ วิเคราะห์ และคัดเลือกบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อจัดอันดับบริษัทที่มีนวัตกรรมโดดเด่น โดยใช้วิธีการที่เป็นที่เชื่อถือได้ ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการระดับนานาชาติและเป็นกลางอย่างแท้จริง และปตท.สผ. เป็นหนึ่งใน 10 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ในสาขา กลุ่มธุรกิจการผลิต (Manufacturing)