รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับรางวัล Stevie Award จากโครงการเพื่อสังคมในอินโดนีเซียและสงขลา

8 มิ.ย. 2560

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายฐิติ ทองเย็น (ซ้าย) General Manager บริษัท PTTEP Malunda Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ในประเทศอินโดนีเซีย และนายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ (ขวา) ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม รับรางวัล Bronze Stevie Award ประเภท Innovation in Community Relations ของ The Asia-Pacific Stevie Awards จากนายไมเคิล กัลลาเกอร์ ประธาน Stevie Awards จากการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (SIOLA) ในประเทศอินโดนีเซีย และโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ SIOLA เป็นโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ริเริ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการสร้างเสริมพัฒนาและสุขภาพของเด็ก ในสุลาเวสีตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย ส่วนโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู เป็นศูนย์ที่พัฒนาองค์ความรู้การเพาะฟักลูกปูเพื่อ เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมงในพื้นที่

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.