รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยมจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

1 ส.ค. 2559

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ปตท.สผ. รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยม สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จากนายไพบูลย์ นลินทรางกูร (กลาง) นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ในงาน IAA Awards for Listed Companies 2015/2016 โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

IAA Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่ได้รับการเสนอชื่อและให้คะแนนจากนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน มีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.