รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับ 2 รางวัล สถานประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (SHE Award) ระดับยอดเยี่ยม

2 ต.ค. 2558

นายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง (ประเทศไทย) (ขวา)พร้อมด้วย นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) (ซ้าย) เป็นตัวแทน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (SHE Award) ระดับยอดเยี่ยม ใน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอาทิตย์ และโครงการเอส 1 จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

รางวัลสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (SHE Award) เป็นการมอบรางวัลตามโครงการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม