รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับเลือกเป็น 100 บริษัทพลังงานระดับโลกจากทอมสัน รอยเตอร์ส

6 ธ.ค. 2560

ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทพลังงานระดับโลก หรือ “Top 100 Global Energy Leaders” แห่งปี 2560 จากการจัดอันดับของ “ทอมสัน รอยเตอร์ส” ผู้นำระดับโลกทางด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการจัดอันดับบริษัทพลังงานโดยมีการพิจารณาในมิติด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม เพื่อเฟ้นหาบริษัทพลังงานชั้นนำที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายในปัจจุบัน โดย ปตท.สผ. เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากบริษัทพลังงานกว่า 1,500 แห่งทั่วโลก

การจัดอันดับ 2017 Thomson Reuters Top 100 Energy Leaders จัดทำโดย “ทอมสัน รอยเตอร์ส” ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกทางด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร โดยให้บริการข้อมูล เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และจัดเป็นองค์กรข่าวที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การจัดอันดับดังกล่าวพิจารณาจากองค์ประกอบ 8 ประการคือ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการและความมั่นใจของนักลงทุน ด้านความเสี่ยงและการปรับตัว ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านนวัตกรรม ด้านบุคลากรและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านชื่อเสียงองค์กร