รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับรางวัล Platinum Award ประเภท Best Community Program ที่ประเทศอินโดนีเซีย

12 เม.ย. 2560

นายอาเฟียต จายาเนการา (กลาง) ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไปและทรัพยากรบุคคล บริษัท PTTEP Malunda Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในประเทศอินโดนีเซีย เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับรางวัล Platinum Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดประเภท Best Community Program จากนายราเมช กานา (ซ้าย) ประธาน UN Global Compact Network Malaysia โดยรางวัลดังกล่าวมาจากการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน หรือ SIOLA (Stimulation, Intervention, Optimization of Services for Children) ในประเทศอินโดนีเซีย การมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงาน The 9th Annual Global CSR Summit and Awards and the Global Good Governance Awards

SIOLA เป็นโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ริเริ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการสร้างเสริมพัฒนาและสุขภาพของเด็ก รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว และการสนับสนุนสินเชื่อทางการเงินในระดับฐานราก (Microfinance) โดย PTTEP Malunda ได้สร้างศูนย์ SIOLA หลายแห่งในสุลาเวสีตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.