รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับ 3 รางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia ของฮ่องกง

23 มิ.ย. 2559

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี และนางเกสรา ลิ้มมีโชคชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เข้ารับรางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations) ซึ่ง ปตท.สผ.ได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และรางวัล Asia’s Best Environmental Responsibility  ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากนายอัลดริน มอนสอด (ขวา) ผู้ก่อตั้ง กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการบริหารนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงาน the 6th Asian Excellence Award 2016 ณ โรงแรม JW Marriott ฮ่องกง

รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จและความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทางการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และการดูแลสิ่งแวดล้อมของ ปตท.สผ.