รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี FTSE4Good Emerging Index ประจำปี 2559

9 ม.ค. 2560

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 28 บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี FTSE4Good Emerging Index ประจำปี 2559 จากบริษัท FTSE Russell จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาดัชนีลงทุนชั้นนำระดับโลก

บริษัท FTSE Russell จำกัด ได้จัดทำ FTSE4Good Emerging Index ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2559 เพื่อเป็นดัชนี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล (ESG) ให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.