รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับรางวัล SPE Thailand E&P Awards 2014

16 มี.ค. 2558


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่งในประเทศไทย (ขวา) เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล SPE Thailand E&P Awards 2014 จากนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน (กลาง) และมีนาย โรนัล เท ประธานสมาคมวิศวกรปิโตรเลียม สาขาประเทศ (ซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอแนวคิด Minimum Facility Platform for Gas Fields in the Gulf of Thailand ซึ่งเป็นการออกแบบและพัฒนาแท่นหลุมผลิต ให้มีขนาดและอุปกรณ์การผลิตที่เหมาะสมกับการลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติของ อ่าวไทยที่มีขนาดเล็กลงในปัจจุบัน แนวคิดนี้ ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน ของประเทศไทย พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ