รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับรางวัล Corporate Governance Asia Recognition Award - THE BEST OF ASIA

26 ม.ค. 2559


นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัลCorporate Governance Asia Recognition Award - THE BEST OF ASIA จากนาย Aldrin Monsod (ขวา) Managing Director and Publisher นิตยสาร Corporate Governance Asia ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์    ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลระดับสูงสุดที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ได้จัดการมอบรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 11