รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับ 3 รางวัลยอดเยี่ยมจาก IAA Awards 2557

27 ก.พ. 2558


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับ 3 รางวัลยอดเยี่ยมจากงาน “IAA Awards for Listed Companies 2014” จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan กรุงเทพฯ
คุณสมพร ว่องวุฒิพรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้แทนคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับรางวัล CEO ยอดเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่ 3 พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยมติดต่อกันเป็น 4 ปี และนางสาวนุชอนงค์ แสงแก้ว ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมเป็นปีแรก สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร

รางวัล IAA Awards for Listed Companies มอบให้แก่ CEO, CFO และ IRO สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่ได้รับการเสนอชื่อและให้คะแนนจากนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การนำเสนอและให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึก ตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน รวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วน มีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง