รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับโล่แสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรี ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI

27 ก.พ. 2558


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่เกียรติยศให้แก่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยมีนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รับมอบ ณ งานสัมมนา “ธุรกิจไทยขับเคลื่อนไทยสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนด้วยมาตรฐานสากล: Thai Corporate Moving toward Sustainable Growth, DJSI จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ ปตท.สผ. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index - DJSI) 1 ใน 10 บริษัทไทยจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก อีกทั้ง ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI World Oil and Gas Industry เป็นครั้งแรก