รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับรางวัล Stevie Award จากโครงการเพื่อสังคมและชุมชนในเมียนมา

13 พ.ค. 2559

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต (ซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม เข้ารับรางวัล Bronze Stevie Award ประเภท Innovation in Community Relations ของ The Asia-Pacific Stevie Awards จากนายไมเคิล กัลลาเกอร์ (ขวา) ประธาน Stevie Awards จากการดำเนินโครงการด้านสุขภาพ “โรงเรียนอนามัยห่างไกลพยาธิ” ให้กับชุมชนในประเทศเมียนมา พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมเวสทิน ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ปตท.สผ. ดำเนินโครงการโรงเรียนอนามัยห่างไกลพยาธิในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการซอติก้า ประเทศเมียนมา มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อลดอัตราการติดเชื้อพยาธิในเด็กนักเรียน และนำมาซึ่งสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และตรวจรักษานักเรียนกว่า 6,000 คน