รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. เป็นบริษัทด้านธุรกิจพลังงานซึ่งเติบโตเร็วที่สุดอันดับที่ 10 ในเอเชีย

24 ต.ค. 2551

ปตท.สผ. รับรางวัลจาก Platts ซึ่งจัดอันดับให้ ปตท.สผ. เป็นบริษัทด้านธุรกิจพลังงานซึ่งเติบโตเร็วที่สุดอันดับที่ 10  ในเอเชีย จากผลการจัดอันดับของ 2008 Platts Top 250 Global Energy Companies Asia Awards ณ ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับที่  31 ให้เป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานในเอเชีย (Global Energy Companies in Asia)