รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ “Best Thai-Canadian Linkages” ประจำปี 2553

26 พ.ค. 2554

ปตท.สผ. คว้ารางวัลชนะเลิศ “Best Thai-Canadian Linkages” ประจำปี 2553 จากหอการค้าไทย-แคนาดา โดยดร.โยธิน ทองเป็นใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัลดังกล่าว ในฐานะที่ ปตท.สผ. ได้ขยายการลงทุนในประเทศแคนาดา ซึ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประแคนาดา พร้อมนี้ นายจอห์น คาร์เซล่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ หอการค้าไทย – แคนาดา ยังได้นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของปตท.สผ.อีกด้วย