รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัลจากงาน “IAA Awards for Listed Companies 2013”

30 พ.ค. 2557


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัลจากงาน “IAA Awards for Listed Companies 2013” จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ โดยนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับรางวัล CEO ยอดเยี่ยมเป็นปีที่ 2 พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ได้รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยมของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรถึง 3 ปีติดต่อกัน

รางวัล IAA Awards for Listed Companies มอบให้แก่ ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่ได้รับการเสนอชื่อและให้คะแนนจากนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การนำเสนอและให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึก ตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน รวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วน มีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง