รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับเข้ารับรางวัล Global CSR Awards 2014 ระดับ Gold Award ประเภท Best Community Program Award

25 ก.ค. 2557


นางสาวศิริพร โกมลภิส ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายโครงการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล Global CSR Awards 2014 ระดับ Gold Award ประเภท Best Community Program Award ในงาน The 6th Annual Global CSR Summit and Awards จัดโดย The Pinnacle Group International Singapore ที่เมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซีย จากการส่งผลงานโครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อมของชุมชนหนองตูม จังหวัดสุโขทัย โดยนำก๊าซธรรมชาติส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดิบมาใช้เป็นพลังงานทางเลือกสำหรับวิสาหกิจชุมชน เพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแทนการเผาทิ้ง ในฐานะโครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างรายได้ให้กับชุมชน