รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับรางวัลดีเด่นในสาขารางวัลความเป็นเลิศทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

29 ส.ค. 2556

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอัษฎากร ลิ้มปิติ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับรางวัลดีเด่น ในสาขารางวัลความเป็นเลิศทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2012 ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรางวัลนี้มอบให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารงานโดยรวม และมีคุณสมบัติหลักด้านการบริหารการจัดการธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายงานสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ บุษบรรณ จีนเจริญ Tel. +66 (0) 2537 4607 E-mail: bussaban@pttep.com ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ Tel. +66 (0) 2537 4587 E-mail: tongchit@pttep.com ชฎามาศ มาโนชโยธิน Tel. +66 (0) 2537 5484 E-mail: chadamasm@pttep.com