รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2014

22 ธ.ค. 2557


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายสรสรร มิลินทสูตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารซัพพลายเซน กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ (ซ้าย) เป็นผู้แทน ปตท.สผ. รับรางวัล “EIA Monitoring Awards 2014” จากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขวา) ในโอกาสที่โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา ของ ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ของโครงการฐานสนับสนุนฯ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว พิธีมอบรางวัลครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ