รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับเกียรติบัตร ESG100 Company

28 พ.ค. 2558


คุณพงศธร ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน (TSD) เป็นผู้แทนบริษัทรับมอบเกียรติบัตร Certificate of ESG100 Company จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ในฐานะที่ ปตท.สผ. ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีผลประกอบการที่ดี และมีการดำเนินงานที่โดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

 

สถาบันไทยพัฒน์ได้ทำการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ (ESG100 Rating) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 567 บริษัท