รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (2013 Thailand Quality Class)

28 มี.ค. 2557


ดร. วินิตย์ หาญสมุทร (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการเอส 1 กลุ่มงานโครงการในประเทศ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นผู้แทนเข้ารับ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2556” จากนายสมภพ อมาตยกุล (ซ้าย) ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหาร