รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 ประเภทกลุ่มทรัพยากร”

15 ก.ค. 2557


ปตท.สผ. นำโดยนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 ประเภทกลุ่มทรัพยากร” จากพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2014 ซึ่งจัดโดยนิตยสารการเงินการธนาคาร ณ โรงแรมคอนราด จ.กรุงเทพฯ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยเป็นรางวัลที่นิตยสารการเงินการธนาคารมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และมีประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการในภาพรวม