รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับ 2 รางวัล CEO ยอดเยี่ยมและ CFO ยอดเยี่ยม

11 ก.พ. 2556


เมื่อเร็วๆนี้ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับรางวัล SAA Awards for Listed Companies 2012 ในฐานะ CEO ยอดเยี่ยม กลุ่มทรัพยากร ของ 7 กลุ่มอุตสาหกรรมในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จากนายกิติรัตน์ ณ ระนอง นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Four Seasons นอกจากนี้ ปตท.สผ. โดย นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยม กลุ่มทรัพยากร ด้วย โดยทั้งสองรางวัลดังกล่าวสมาคมนักวิเคราะห์ได้มอบให้แก่ผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงเพื่อนำพาให้บริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน