รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล The Best Secondary Offering จากการประกาศรางวัล The Asset Triple A Regional Awards 2012

19 ก.พ. 2556


คุณเพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชีให้เกียรติเป็นตัวแทนบริษัท เข้ารับรางวัล The Best Secondary Offering ประเภท Best Deal - Equity/Equity-Linked จากนิตยสาร The Asset ณ เมืองฮ่องกง

นิตยาสาร The Asset มอบจัดรางวัลนี้เพื่อยกย่องความสำเร็จของ ปตท.สผ. ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเจาะจง (Preferential Public Offering) มูลค่า 92.3 พันล้านบาท ซึ่งนับเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย